Kontakt oss

Tillitsanalysen måler tillitsdyktigheten til virksomheter i Norge og deres konkurrenter. Analysene gir føringer for både strategiske og operative valg – både på overordnet forretningsnivå, på markeds-/kommunikasjonsområdet og i operasjonell utvikling.

Nucleus presenterer gjerne Tillitsanalysen for de virksomhetene som ønsker å vurdere verktøyet.

Ta kontakt for kommentarer, spørsmål eller møteavtale med: