Tillitsanalysen

Hva er Tillitsanalysen?

Tillitsanalysen måler og rangerer de 32 viktigste driverne for den tilliten norske forbrukere har til merkevarer og virksomheter i Norge.

Målingen er omfattende og inkluderer over 3000 respondenter, som jevnlig oppdateres. Parallelt måles tillitsdyktigheten til norske bransjer, merkevarer, virksomheter og saksområder.

Resultatet av Tillitsanalysen legger grunnlaget for tydelige strategiske og operative råd til hver enkelt virksomhet, med føringer for differensiering, posisjonering og konverteringer.

Hva er tillit?

Stadig flere virksomheter måler tillit for å øke innsikten i egen og konkurrenters posisjon. Samtidig brukes ordet tillit stadig mer i den offentlige debatten, men ofte uten at avsender eller omverdenen har et avklart forhold til hva det betyr.

portrett av to menn i svart dress og hvit skjorte

Slik bygde vi opp Tillitsanalysen

Nucleus har samarbeidet med Norstat og analysebyrået Perceptor i utviklingen av Tillitsanalysen. Målet har vært å etablere et fakta- og analyseverktøy som tydelig viser bestanddelene av tillitsdyktigheten til en virksomhet. Resultatene kan benyttes for å skreddersy strategiske og operative planer.

Presentasjon
diskusjon

Tilbud

Oppstartsmøte
Avklaringer

Utvikling
Analyse Råd

Seminar

Digital
leveranse

Skreddersøm

Tillitsanalysen, med over 3000 respondenter, gir virksomheter dyp innsikt i de viktigste driverne for tillit – generelt og hos viktige målgrupper. Og nye målgrupper kan enkelt legges til.

Fordi mulighetene er mange i Tillitsanalysen, har vi i Nucleus laget flere pakker, som gjør det enklere å velge inngang for bruken av analysen.

Noen av pakkene inkluderer også bruk av modeller for interessentkartlegging og påvirkning.

De fleste virksomheter ønsker likevel skreddersøm, der vi sammen komponerer en best mulig prosess, basert på virksomhetens mål og behov.

For å skape et klart og tydelig prosjektløp, har Nucleus utviklet en modell, som tydeliggjør leveransen:

Forstå hvilken tillit dere har – og hvordan innsikten kan brukes. Kontakt oss.

Kampen om de beste talentene er knallhard, og vi synes det er fint å se at det gror godt blant fremtidens revisorer som skal bygge tillit i samfunnet i årene som kommer

– Karen Kvalevåg, adm direktør, Revisorforeningen (2023)

Det er ikke forbudt for statsråder å eie, kjøpe eller selge aksjer. Men de skal vise stor aktsomhet. Alternativet er svekket tillit

– Dagsavisen, leder (2023)

Tabloid­avisene vil aldri vinne tillitskampen

– Dagbladets sjefredaktør, Frode Hansen (2023)

Tillit er en av de viktigste måtene merkevaren kan differensiere seg på - for å skape vekst og bygge relasjoner

– Tina Rødahl, LinkedIn

Sagt om tillit: