De viktigste driverne for tillit til norske virksomheter

Gullet i Tillitsanalysen fra Nucleus er den store undersøkelsen av de 32 viktigste driverne for tillit til virksomheter i Norge.

Her presenterer vi de to viktigste driverne – samtidig som vi kommenterer enkelte drivere som ofte er med i den offentlige debatten.

En full innsikt i de 32 viktigste driverne gjør vi når Tillitsanalysen presenteres for virksomheter.

De to viktigste driverne for tillit til virksomheter i Norge er:

1.

Behandler andre med respekt

2.

Åpne og ærlige

Dette er ikke overraskende, samtidig ser vi at det er få virksomheter evner å score høyt på disse driverne. Det betyr at svært mange har mye å vinne på å løfte disse områdene.

Blant øvrige drivere kan vi nevne:

6.

Løser faktiske hverdagsutfordringer

Denne driveren er «spennende», fordi mange av virksomhetene med generelt dårlig tillit scorer forholdsvis bra på denne. Dette ser vi eksempelvis hos selskaper innenfor skadeforsikring og forbrukerstrøm.

16.

Troverdig ledelse

Dette er en tillitsdriver som har mange fasetter. Flere målinger viser at god ledelse bidrar til både god tillit og godt omdømme. I Tillitsanalysen ser vi likevel at «de aller fleste» neppe vet hvem som er toppleder i halvparten av virksomhetene på «topp 10». En virksomhet kan derfor ha høy tillit, uavhengig av synlig eksternt lederskap. Det er imidlertid viktig å merke seg at målinger vi har gjort mot interne målgrupper viser et helt annet bilde!

23.

Vingler ikke, selv i utfordrende situasjoner

Folk flest har sansen for at virksomheter har klare mål, retninger, budskap og argumenter – selv når det blåser. Respekten for klarheten bidrar til tillit, ofte også om man skulle være uenig i noe av innholdet.

30.

Anbefales av familie og venner

Mange virksomheter er, opptatt av å bli anbefalt. Kort sagt sier Tillitsanalysen at det generelt sett er «mer tillit å hente» ved å sette søkelys på andre drivere.

Alt dette sagt: Disse eksemplene er basert på den generelle tilliten, fra folk flest. Dersom vi måler tilliten hos enkeltvirksomheter eller gitte målgrupper, ser vi at bildet endrer seg.

Nettopp det er også poenget med hele Tillitsanalysen. Her er det mye å vinne på å jobbe med klare interessenter og målgrupper – og gjerne opp mot tilsvarende innsikt hos konkurrentene.