Slik bygde vi Tillitsanalysen

Nucleus har samarbeidet med Norstat og analysebyrået Perceptor i utviklingen av Tillitsanalysen. Målet har vært å etablere et fakta- og analyseverktøy som tydelig viser bestanddelene av tillitsdyktigheten til en virksomhet. Resultatene kan benyttes for å skreddersy strategiske og operative planer.

portrett av to menn i svart dress og hvit skjorte

Hele grunnlaget for Tillitsanalysen er å forstå hva som gir folk tillit til virksomheter i Norge.

Etter en gjennomgang av relevant forskningslitteratur, og kvalitative og kvantitative undersøkelser, ble det etablert 120 mulige drivere for tillit til virksomheter i Norge.

Spørsmålene hadde som mål å kartlegge hva som skaper tillit til norske virksomheter – bedrifter, organisasjoner, offentlige etater og selskaper, merkevarer også videre. Disse driverne ble testet i en bred MaxDiff-undersøkelse med 3017 respondenter (feilmargin +/- 3 %). Utvalget besto av folk i Norge over 18 år, og ble trukket landsrepresentativt og vektet i etterkant.

I undersøkelsen kom vi frem til de 32 viktigste driverne, rangert etter viktighet. Disse ble delt inn i fem signifikans-nivåer:

 • «Avgjørende» Inkluderer driver 1 og 2
 • «Svært viktige» Består av driver 3 til 7
 • «Ganske viktige» Består av driver 8 til 20
 • «Mindre viktige» Består av driver 20 til 27
 • «Minst viktige» Består av driver 28 til 32

I mange av analysene arbeider vi mest med de syv viktigste driverne.

Samtidig undersøkte vi befolkningens tillit til 80 utvalgte virksomheter. Undersøkelsen ble gjort i Q4 2022, og benyttet web-panel fra Norstat.

Selv om Norge er et meget homogent samfunn, noe vi også ser i de underliggende tallene i denne undersøkelsen, vil grunnlaget for Tillitsanalysen bli oppdatert jevnlig – og innenfor 24 måneder.

Ved å måle virksomheter- eller deres målgrupper sin tillit opp mot de 32 viktigste driverne for tillit, kan vi si noe om den dekomponerte tilliten til virksomheten – generelt eller per målgruppe. Vi kan også måle tilsvarende hos konkurrenter, og etablere solide grunnlag for differensiering.

Her er en oversikt over forhåndsetablerte målgrupper og inndelinger. Disse kan også krysstabuleres og skreddersys etter behov:

ikon alder

Alder

 • 18-29 år
 • 30-39 år
 • 40-49 år
 • 50-59 år
 • 60-69 år
 • 70+ år
ikon mann og kvinne

Kjønn

 • Menn
 • Kvinner
ikon mor og barn

Barn

 • Har barn
 • Har ikke barn
ikon utdanning

Utdannelse

 • Lav: Grunnskole + videregående
 • Medium: 1-3 år utover videregående
 • Høy: 4 år eller mer utover videregående
ikon penger

Husstandsinntekt

 • Lav = under 500.000
 • Medium = Mellom 500.000 og 999.999
 • Høy = 1 million eller mer
ikon hus

Bosted

 • Stor by, 50.000 eller flere
 • Liten by
 • Ikke by
ikon norgeskart

Landsdel

 • Oslo og omegn
 • Øvrige Østlandet
 • Sørlandet
 • Vestlandet
 • Midt-Norge
 • Nord-Norge
ikon pil til høyre og venstre

Politisk tilhørighet

 • Venstre opposisjon (R, SV, MDG)
 • Regjeringen (AP, SP)
 • Høyre opposisjon (KRF, V, H, FRP)
ikon personas

Personas

 • Kundefokuserte
 • Samfunnsbevisste
 • Pragmatiske
 • Kunnskapsorienterte
 • AutoritetstroIdealistene
ikon produkt og hender

Produktadopsjon

«Jeg er hele tiden på jakt etter teknologiske nyvinninger og er blant de første som tar det i bruk»

 • Innovatør
 • Tidlig majoritet
 • Majoritet
 • Sen majoritet
 • Etternøler
ikon hjerne

Holdningsgruppe

 • Kvalitetsbevisst
 • Prisbevisst
 • Tradisjonsbevisst
ikon arbeid

Arbeidsdemografi

 • Privat sektor
 • Offentlig sektor
 • Leder
 • Ansatt
 • Fagorganisert
 • Ikke fagorganisert

Relevante målgruppepakker

ikon kvinne

1i uten

1 inntekt. Under 45 år

Bor alene uten barn

ikon mann og dame

2i uten

2 inntekter. Under 45 år,
Bor sammen med andre
voksne uten barn

ikon familie

Fam små b

Har barn i alderen 0-9 år

ikon familie med større barn

Fam store b

Har barn i alderen 10-17år

ikon gammel mann og dame

Fam uten b

45+ år, Bor sammen med andre voksne uten barn

ikon gammel mann

Voksne sing

45+ år, Bor alene uten barn